Persondatapolitik vedr. prøvekørsel

Denne særlige privatlivspolitik er udarbejdet til brug ved prøvekørsler. I tillæg hertil gælder vores sædvanlige privatlivspolitik.

Hvis du ønsker at prøvekøre en af vores salgsbiler, indsamler vi  - som dataansvarlig - følgende oplysninger om dig. 
Oplysninger udgør persondata.

  • Cpr. nummer

  • Kørekortnummer

  • Telefonnummer

  • E-mailadresse

  • Navn & adresse

  • Evt. kopi af kørekort

  • Evt. særlige detaljer vedr. den konkrete kørsel

Formålet med databehandlinge er dels opfyldelse af et lovkrav, når vores prøveskilte udlånes, men også at sikre din identitet frem til afslutningen af prøvekørslen.

Vi udarbejder en køreseddel. Du får udleveret en kopi, og vi beholder originalen. Vi har pligt til at opbevare oplysningerne i 3 mdr. efter prøvekørslen, såfremt den er sket på vores faste prøveskilte. Vi udleverer ikke dine oplysninger til andre.

Vi henviser til vores almindelige privatlivspolitik i forhold til vores oplsyningspligt i øvrigt, herunder oplsyningspligten omkring dine rettigheder til at kræve indsigt, berigtigelse, sletning og til at klage over vores behandling.


SAMTYKKEERKLÆRING

Vi vil gerne have lov til at kontakte dig efter endt prøvekørsel med henblik på evaluering af prøvekørslen samt fremsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale. Dette må og vil vi kun gøre, med dit udtrykkelige samtykke. Hermed forstås en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse. Du kan til enhver til trække dit samtykke tilbage, hvilket kan ske ved at rette henvendelse til os enten skriftligt, telefonisk eller fysisk.

Ved din underskrift bekræfter du, at du samtykker til det, du nedenfor har afkrydset:

Virksomheden må gerne kontakte mig omkring prøvekørslen med henblik på salg

Virksomheden må gerne sende mig nyhedsbrev på e-mail

Virksomheden må gerne sende mig markedsføringsmateriale på e-mail


Det er ikke et krav for gennemførelse af prøvekørslen eller nogen anden transaktion med os, at du samtykker hverken helt eller delvist til ovenstående.

Dato:

Kundens underskrift: