Privatlivspolitik vedr. lånebiler

Denne særlige privatlivspolitik er udarbejdet til brug ved leje eller lån af vores lånebiler. I tillæg hertil gælder vores sædvanlige privatlivspolitik.

Når du låner eller lejer en bil af os, indsamler vi - som dataansvarlig - følgende oplysninger om dig. Oplysningerne udgør persondata.

  • CPR. nummer

  • Kørekortnummer

  • Telefonnummer

  • E-mailadresse

  • Navn og adresse

  • Evt. kopi af kørekort

  • Evt. særlige detaljer vedr. den konkrete kørsel

Formålet med databehandlingen er dels opfyldelse af et lovkrav, når vores prøveskilte udlånes, men også at sikre din identitet frem til afslutningen af prøvekørslen.

Vi udarbejder en køreseddel. Du får udleveret en kopi, og vi beholder originalen. Vi har pligt til at opbevare oplysningerne i mindst 5 år er udlånet. Vi udleverer ikke oplysningerne til andre.

Vi henviser til vores almindelige privatlivspolitik i forhold til vores oplysningspligt i øvrigt, herunder oplysningspligten omkring dine rettigheder til at kræve indsigt, berigtigelse, sletning og til at klage over vores behandling.

SAMTYKKEERKLÆRING

Vi vil gerne have lov til at kontakte dig efter endt kørsel med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale. Dette må og vil vi kun gøre, med dit udtrykkelige samtykke. Hermed forstås en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvilket kan ske ved at rette henvendelse til os enten skriftligt, telefonisk eller fysisk.

Ved din underksrift bekræfter du, at du samtykker til det, du nedenfor har afkrydset:

Virksomheden må sende mig nyhedsbrev på mail

Virksomheden må gerne sende mig markedsføringsmateriale på mail.

Det er ikke et krav for at foretage udlån eller udleje af køretøjet, eller nogen anden transaktion med os, at du samtykker hverken helt eller delvist til ovenstående.

Dato:

Kundens underskrift: